Transfertcenu dokumentācijas prasības no 2018. gada

Transfertcenu dokumentācijas prasības atbilstoši paredzamajiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Transfertcenas saistītās personas 2018