Transfertcenu dokumentācijas atjaunošana

Ja Jums jau ir izstrādāta transfertcenu dokumentācija, kura attiecas uz iepriekšējiem gadiem, piedāvājam veikt tās atjaunināšanu. Atjaunināšanas pakalpojumi var ietvert gan salīdzināmo datu atjaunošanu, gan arī visas dokumentācijas pārstrādi.

Ja dokumentu ir izstrādājuši uzņēmumu grupas eksperti citās valstīs, piedāvājam to piemērot (adaptēt) vietējām vajadzībām.