Standarta transfertcenu dokumentācijas pakalpojumi

Ja Jūs sniedzat vai saņemat pakalpojumus no saistītajiem uzņēmumiem, Jums ir jāpamato darījuma transferta cenas. Mēs piedāvājam sagatavotas salīdzināmo datu atlases, kas pamato pakalpojumu tirgus vērtību (peļņas normas).

Salīdzināmo datu atlases ir izmantojamas, kā būtiskākā transfertcenu dokumentācijas sastāvdaļa, kura pamato pakalpojuma sniegšanā/saņemšanā piemēroto uzcenojumu.

Piedāvājam sagatavotas atlases šādiem standarta pakalpojumu veidiem:

  • Vadības un konsultatīvie pakalpojumi
  • Informācijas tehnoloģijas un datu apstrādes pakalpojumi
  • Grāmatvedības un finanšu pakalpojumi
  • Mārketinga pakalpojumi
  • Juridiskie pakalpojumi
  • Personālvadības pakalpojumi.

Lai pasūtītu salīdzināmo datu atlasi, lūdzu sūtiet pieprasījumu uz epastu: info@transfertcenas.lv

Vadības un konsultatīvie pakalpojumi

Pētījums satur salīdzināmu uzņēmumu, kuri sniedz uzņēmējdarbības vadības un konsultatīvos pakalpojumus, finanšu datu analīzi un rezultātus par piemērojamajiem peļņas rādītājiem. Datu avots ir AMADEUS datubāze, kuru izmanto arī Valsts ieņēmumu dienests. Pētījums var tikt izmantots plaša spektra vadības pakalpojumu pamatošanai, t.sk. vispārējā vadība, ikdienas atbalsta pakalpojumi, konsultācijas utt.

Informācijas tehnoloģiju un datu apstrādes pakalpojumi

Pētījums satur salīdzināmu uzņēmumu, kuri sniedz pakalpojumus saistībā ar IT sistēmu ieviešanu, apkalpošanu un konsultācijām, infrastruktūras un aplikāciju ieviešanu un attīstīšanu, finanšu datu analīzi un rezultātus par piemērojamiem peļņas rādītājiem. Datu avots ir AMADEUS datubāze.

Grāmatvedības un finanšu pakalpojumi

Pētījums satur salīdzināmu uzņēmumu, kuri sniedz grāmatvedības, audita un citus saistītus finanšu pakalpojumu (debitoru monitorings, piedziņa, algu grāmatvedība), finanšu datu analīzi un rezultātus par piemērojamiem peļņas rādītājiem. Datu avots ir AMADEUS datubāze.

Mārketinga pakalpojumi

Pētījums satur salīdzināmu uzņēmumu, kuri sniedz mārketinga, t.sk. mārketinga aģentūru, reklāmas izvietošanas pakalpojumus, finanšu datu analīzi un rezultātus par piemērojamiem peļņas rādītājiem. Datu avots ir AMADEUS datubāze.

Juridiskie pakalpojumi

Pētījums satur salīdzināmu uzņēmumu, kuri sniedz juridiskos pakalpojumus (advokātu biroji, juridiskās firmas), finanšu datu analīzi un rezultātus par piemērojamiem peļņas rādītājiem. Datu avots ir AMADEUS datubāze.