Darījumu tirgus vērtības noteikšanas prakse nemitīgi attīstītās – gan vietējā, gan arī globālā mērogā. Kā noteikt, kuros gadījumos transfertcenas ir jāpiemēro, un kā pamatot atbilstību tirgus cenām darījumos starp saistītajiem uzņēmumiem? Kā sagatavot transfertcenu dokumentāciju, lai izvairītos no tipiskajām kļūdām un novērstu nodokļu uzrēķinu risku? Kā mūs ietekmēs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) aktivitātes un kā ir jāplāno darījumi nākotnē?

Sīkāka informācija ir pieejama šeit (iFinanses.lv).

Lektors: Artūrs Breicis

Sertificēts nodokļu konsultants ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi, strādājot nodokļu pakalpojumu jomā. Specializējas transferta cenu dokumentāciju izstrādē, tiešajos un starptautiskajos nodokļos, kā arī komerctiesību jautājumos. Ievērojama pieredze klientu interešu pārstāvībā VID un tiesās transfertcenu un citos nodokļu jautājumos.

Semināra tēmas:

 • Transfertcenu principi un prasības
 • Gadījumi, kuros jānosaka darījuma tirgus vērtība un jāgatavo pilna vai daļēja apjoma transfertcenu dokumentācija
 • Tirgus vērtības noteikšanas metodes, to piemērošana dažādiem darījumu veidiem un neskaidrības to piemērošanā praksē
 • Transfertcenu dokumentācijas piemēri:
  • pilna vai daļēja dokumentācija
  • salīdzināmo datu analīze
 • Transfertcenu audita tendences, biežāk pieļautās kļūdas, riskantākie darījumi
 • Jaunākā tiesu prakse transfertcenu strīdos
 • Aktuālākie darījumi – aizdevumi, vadības pakalpojumi, tirdzniecība, ražošana
 • Plānotie grozījumi saistībā ar ESAO un ES aktualitātēm  peļņas aizplūšanas un nodokļu bāzes samazināšanas ierobežošanā – kā tas ietekmēs Latvijas uzņēmumus?

Norises laiks un vieta:

Š.g. 30.jūnijā no plkst. 9:30 līdz 14:00. Ķīpsalas iela 2, Rīga

Darba kārtība:

9:00 – 9:30 Reģistrācija, rīta kafija

9:30 – 11:30 Semināra norise

11:30 – 12:00 Kafijas pauze

12:00 – 14:00 Semināra norise

Cena ar PVN:

96.8 EUR / Ne-abonentiem

79.38 EUR / Abonentiem

Sīkākai informācijai iFinanses.lv