Nodokļu konsultācijas

Ikdienā mēs sniedzam konsultācijas un nodokļu plānošanas pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām. Kā arī, specifisku nodokļu projektu ietvaros, klientiem bieži rodas papildus jautājumi par nodokļu piemērošanu. Mēs palīdzam šos jautājumus risināt.

Mums, kā nodokļu konsultantiem ir pieredze, konsultējot visos Latvijas nodokļos (uzņēmumu ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, sociālās apdrošināšanas maksājumi, kā arī muitas nodevas un akcīzes nodoklis). Tipiski nodokļu pakalpojumu produkti ir šādi:

Ikdienas nodokļu konsultācijas

Mēs palīdzam klientiem identificēt un risināt nodokļu jautājumus, kuri var rasties veicot vai plānojot veikt darījumus. Mēs varam konsultēt par nodokļu piemērošanu konkrētajam darījumam, kā arī palīdzēt klientam sakārtot darījumu vai darījuma attaisnojuma dokumentus, lai nodokļiem būtu pēc iespējas minimāla ietekme.

Nodokļu risku pārbaude (nodokļu Due diligence – padziļinātā izpēte, un nodokļu risku audits)

Šis pakalpojums ļauj klientam sagatavoties potenciālajam Valsts ieņēmumu dienesta auditam. Izmantojot mūsu pieredzi Valsts ieņēmumu dienesta veiktajos auditos, mēs varam palīdzēt klientam atklāt nodokļu riska zonas. Nodokļu risku pārbaude ir arī efektīvs līdzeklis, kas palīdz identificēt nodokļu ietaupījuma iespējas.

Valsts ieņēmumu dienesta viedokļa un uzziņas izprasīšana

Lai nostiprinātu uzņēmuma pozīciju jautājumos, kuri praksē ir neskaidri, dažkārt ir ieteicams vērsties pie iestādes ar pieprasījumu sniegt rakstveida viedokli vai uzziņu par nodokļu maksātāja tiesībām konkrētā situācijā. Mums ir ievērojama pieredze šādu pieprasījumu sagatavošanā.

Nodokļu strīdi un pārstāvība tiesā

Mēs sniedzam atbalstu uzņēmumiem un privātpersonām nodokļu strīdu ar Valsts ieņēmumu dienestu gadījumā. Mūsu atbalsts izpaužas kā paskaidrojumu sniegšana, dokumentu sagatavošana, kā arī klienta pārstāvība pārrunās ar Valsts ieņēmumu dienestu. Ja nav iespējams noregulēt strīdu audita ietvaros, mēs palīdzam sagatavot iesniegumu tiesai un pārstāvam klientu tiesas procesā.

Nodokļu plānošana

Mēs palīdzam klientiem ne vien pareizi piemērot nodokļus plānotajiem darījumiem, bet arī minimizēt uzņēmuma nodokļu slogu, nodalīt biznesa riskus un saskaņot darījumus atbilstoši klienta biznesa modelim. Mūsu pieredze aptver dažādas nozares, kas ļauj konsultēt par modeļa izvēli praktiski jebkuram darījumam:

  • Nodokļu piemērošanas izvērtēšana plānotiem vai jau veiktiem darījumiem, vai nodokļu režīma izvēle
  • Nodokļu pārbaude līdzīgi kā to veic VID, ja Jūs vēlaties pārliecināties, vai Jūsu uzņēmumā nodokļi tiek aprēķināti pareizi
  • Strīdīgu jautājumu risināšana, sazinoties ar VID vai Finanšu ministriju, tai skaitā uzziņu un rakstisku paskaidrojumu iegūšanai
  • Atbalsts VID audita laikā, kad palīdzam gatavot paskaidrojumus un aizstāvēt Jūsu pozīciju nodokļu piemērošanā
  • Nodokļu ietaupīšanas iespēju identificēšana un plānošana, tai skaitā iesaistot ārvalstu sabiedrības.

Jautājumu gadījumā un, lai saņemtu sīkāku informāciju par šo pakalpojumu, lūdzu, zvaniet  +371 29274911, vai rakstiet info@transfertcenas.lv