19421098_mMantiskie ieguldījumi

Mūsu piedāvātie pakalpojumi ietver mantiskā ieguldījuma vērtēšanu un atzinuma sniegšanu šādās jomās:

  • Komersanta darbība (piemēram, uzņēmuma vērtības noteikšana restrukturizācijas gadījumā)
  • Intelektuālais īpašums (preču zīmes, licences, patenti)
  • Kapitalizējami parādi/parādsaistības
  • Kapitāla daļas, akcijas

Zemāk piedāvātie AAT materiāli sniedz ieskatu par dažādiem aktuālajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar mantisko ieguldījumu vērtēšanu.

Preču zīmes novērtēšanas metodes

Biznesa novērtēšana