Pakalpojumu centrs ir speciāli izveidota vienība uzņēmumu grupas juridiskajā struktūrā, no kuras viena vai vairākas uzņēmējdarbības funkcijas tiek nodotas uz atsevišķi izveidotu pakalpojumu centru, piemēram, grāmatvedība, cilvēku resursu vadība utt.

Pakalpojumu centram ir savs personāls, kurš ir atbildīgs par izmaksām un pakalpojumu kvalitāti. Faktiski, funkciju pārnese uz pakalpojumu centru ir līdzīgs process kā tiek izmantot ārpakalpojumu uzņēmumu, kad dažas uzņēmuma funkcijas tiek nodotas trešajām personām. Pakalpojumu centru gadījumā, uzņēmums tiek iekļauts pašas grupas sastāvā.

Galvenie ieguvumi no pakalpojumu centru izveidošanas ir sekojoši:

 • Izmaksu samazināšanās
 • Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās
 • Pakalpojumu, datu un procesu standartizācija
 • Pastāvīga kontrole

Pakalpojumu centri var būt iedalīti:

 • Balstoties uz ģeogrāfisko kritēriju – vietējie, reģionālie vai pasaules pakalpojumu centri.
 • Balstoties uz klientu loku – redzamie biroji (ārējie pakalpojumi), kuri veic ikdienas tiešās aktivitātes, tādas kā pasūtījumu reģistrēšana, dažādu klientu jautājumu risināšana vai arī neredzamie biroji (iekšējie pakalpojumi), kuri atbild par finansēm, grāmatvedību, cilvēku resursiem, IT pakalpojumiem utt.

Ko dara pakalpojuma centri?

Grupa var nodot vienu vai vairākas funkcijas pakalpojumu centru administrēšanai, raksturīgākās funkcijas ir sekojošas:

Piegādes vadība

 • Preču un pakalpojumu iegāde grupas vajadzībām
 • Loģistikas un tirdzniecības koordinācija
 • Noliktavas un loģistikas pakalpojumi
 • Inventāra un krājumu vadīšana
 • Izpēte un attīstība

Pārdošanas un mārketinga atbalsts

 • Pārdošanas jautājumu koordinācija
 • Pasūtījumu apstrāde
 • Atbalsts klientiem
 • Tehniskā palīdzība
 • Zvanu centri

Finanses un grāmatvedība

 • Parādi kreditoriem un aizdevumi debitoriem
 • Rēķinu izrakstīšana
 • Kase, naudas pārvaldība un naudas plūsma (piemēram, skaidras naudas apvienošana kopējā fondā)

Informācijas tehnoloģijas

 • Aplikāciju izvēle un attīstība
 • Dažādu aplikāciju ieviešana un uzturēšana
 • E-biznesa risinājumi un telekomunikācijas
 • IT atbalsts

Cilvēkresursu atbalsts

 • Politikas un norises kārtību izstrāde
 • Algas aprēķini
 • Ceļa izdevumu reģistrācija un kompensāciju izmaksāšana
 • Darbinieku apmācība
 • Karjeras izaugsmes iespējas

Daudzi no minētajiem pakalpojumiem ir balstīti uz konkrētiem darījumiem, kuriem ir nepieciešama specializēta pieeja un funkcionālās zināšanas. Ar mērķi maksimizēt gala rezultātus ir iespējams apvienot dažādus pakalpojumus – vienā pakalpojumu centrā.

Kāpēc tieši Latvijā?

Iemesli, kādēļ izvēlēties Latviju kā atrašanās vietu pakalpojumu centriem, ir Latvijas kvalificētais personāls, zemas izmaksas, ģeogrāfiskais stāvoklis un attīstītā infrastruktūra.

 • Kvalificēts personāls: Darbaspēks Latvijā ir labi izglītots un motivēts, turklāt lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju spēj komunicēt vismaz trijās valodās (latviešu, krievu un angļu vai vācu valodā).
 • Izmaksu efektivitāte: Salīdzinot ar vecajām ES dalībvalstīm, Latvija spēj piedāvāt konkurētspējīgu darbaspēku par ļoti konkurētspējīgu cenu. Turklāt, nodokļu slogs ir pietiekoši konkurētspējīgs – Latvijā ir viena no zemākajām uzņēmumu ienākuma nodokļa likmēm, tā ir 15%.
 • Ģeogrāfiskais stāvoklis: Latvijas ģeogrāfiskais izvietojums sniedz stratēģiskās priekšrocības uzņēmējdarbības darījumiem ar Eiropas Savienības attīstīto valstu ekonomiku un jaunattīstības tirgiem Austrumos.
 • Attīstīta infrastruktūra: Latvija nodrošina visus pakalpojumus, kuri ir nepieciešami, lai darbotos pēc Eiropas standartiem, piemēram, telekomunikāciju sistēmas, attīstītus transporta tīklus un visu pārējo infrastruktūru, kura ir nepieciešama sekmīgai uzņēmējdarbības pastāvēšanai.

Kā mēs varam palīdzēt?

 • Palīdzība uzņēmējdarbības restrukturizēšanā, tostarp, uzņēmumu dibināšana Latvijā, pakalpojumu sniegšanu attiecībā uz uzņēmējdarbības uzsākšanu.
 • Konsultēšanas pakalpojumi par visiem Latvijas nodokļiem: uzņēmumu ienākuma nodoklis, PVN, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
 • Mūsu starptautiskā prakse un pieredze ļauj nodrošināt nodokļu atbilstību Latvijas likumdošanai un sniegt efektīvus grāmatvedības pakalpojumus Jūsu filiālēm, pastāvīgiem uzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kā arī nodrošināt Latvijas likumdošanas prasību ievērošanu emigrantiem, kuri strādā Latvijas teritorijā.
 • Transferta cenu dokumentācijas sagatavošana, palīdzība pārrobežu darījumos un darījumu pārbaude – vai tie atbilst godīgas konkurences prasībām.
 • Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana.