Rakstā ir aplūkots jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekme uz uzņēmumu finansēšanas alternatīvām.

Raksts ir pieejams šajā saitē. http://breicis.com/ka-turpmak-finanset-uznemumu/