Publicēts iFinanses.lv 2015. gada 13. aprīlī

Man ir jautājums par saistītajiem uzņēmumiem likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (likums par UIN) izpratnē. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) A ir 2 īpašnieki: Kārlim pieder 70% pamatkapitāla daļu, un Jurim pieder 30% pamatkapitāla daļu.

Abi īpašnieki nodibina vēl vienu uzņēmumu SIA B, kur Kārlim pieder 55% daļu no pamatkapitāla un Jurim – 45%. Uzņēmumi nav mātes un meitas uzņēmumi, un to starpā nav radniecisku saišu. Vai šie uzņēmumi saskaņā ar likumu par UIN ir saistītie uzņēmumi? Vai ir jāaizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas pielikums par saistītiem uzņēmumiem, ja ir bijusi pakalpojuma sniegšana starp šiem uzņēmumiem?

Atbild SIA „AAT” partneris, sertificēts nodokļu konsultants Artūrs Breicis:

Ņemot vērā jautājumā sniegto informāciju, Latvijas uzņēmumi SIA A un SIA B ir uzskatāmi par saistītajiem saskaņā ar likuma par UIN 1.panta 3.daļas 3.punkta „b” apakšpunktu, kurā ir minēts, ka 2 vai vairākas komercsabiedrības ir saistītas, ja vairāk nekā 50% no to pamatkapitāla vērtības katrā no šīm komercsabiedrībām pieder līdz 10 vienām un tām pašām personām.

Saskaņā ar likuma par UIN 12.panta 2.daļu, nosakot apliekamo ienākumu, peļņu palielina par summu, kuru veido preču (produkcijas, pakalpojumu) vērtību starpība (starpības daļa), kas rodas, ja šīs preces (produkcija, pakalpojumi) tiek pārdotas par cenām, kas ir zemākas par tirgus cenām:

  • saistītiem ārvalstu uzņēmumiem;
  • saistītam uzņēmumam, kas ar nodokļa maksātāju veido vienu uzņēmumu grupu;
  • komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām, kuras ir atbrīvotas no UIN vai kuras izmanto citos Latvijas Republikas likumos noteiktās UIN atlaides;
  • ar uzņēmumu saistītām personām.

Tātad transfertcenu prasības uz jautājumā minētajiem uzņēmumiem attieksies tikai gadījumā, ja vismaz viens no uzņēmumiem ir atbrīvots no UIN vai izmanto citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās UIN atlaides.