Transfertcenu dokumentācijas obligātās prasības ir pieņemtas jau vairāk nekā pirms 2 gadiem, un šajā laikā ir izveidojusies ievērojama VID auditu un tiesu prakse par transfertcenu prasību praktisko piemērošanu. Aizvien aktuālākas kļūst arī starptautiskās aktivitātes, piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) plāns ierobežot peļņas aizplūšanu.

Kuros gadījumos jāpiemēro transfertcenas? Kā pamatot darījumu atbilstību tirgus cenām, un kā sagatavot transfertcenu dokumentāciju? Kā mūs ietekmēs ESAO aktivitātes? Rast atbildes uz šiem un citiem jautājumiem aicinām kopā ar pieredzējušu nodokļu konsultantu Artūru Breici seminārā Darījumi starp saistītām personām.

Sīkāka informācija ir pieejama šeit (iFinanses.lv).

Par lektoru:

Artūrs Breicis ir SIA AAT partneris, sertificēts nodokļu konsultants ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot nodokļu pakalpojumu departamentos „lielā četrinieka” auditorsabiedrībās „PricewaterhouseCoopers” un „Deloitte”. Latvijas Universitātē iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā un jurista kvalifikācija. Specializējas transferta cenu dokumentāciju izstrādē, tiešajos un starptautiskajos nodokļos, kā arī komerctiesību jautājumos. Ievērojama pieredze klientu interešu pārstāvībā VID un tiesās transfertcenu un citos nodokļu jautājumos.

Semināra tēmas:

  1. Transfertcenu pamatošanas principi un prasības
  2. Kādos gadījumos ir jānosaka darījuma tirgus vērtība, kādos jāgatavo pilna vai daļēja apjoma transfertcenu dokumentācija
  3. Kādas ir tirgus vērtības noteikšanas metodes, un kā tās ir jāpiemēro dažādiem darījumu veidiem
  4. Izskatīsim transfertcenu dokumentācijas piemērus: pilna vai daļēja dokumentācija, salīdzināmo datu analīze
  5. Kas jāņem vērā darījumu tirgus vērtības noteikšanā PVN mērķiem
  6. Transfertcenu audita tendences, biežāk pieļautās kļūdas, riskantākie darījumi, tiesu prakse
  7. Aktuālākie darījumi – aizdevums, vadības pakalpojumi, tirdzniecība, ražošana u.c.
  8. ESAO aktualitātes peļņas aizplūšanas un nodokļu bāzes samazināšanā – kā tas ietekmēs Latvijas uzņēmumus

Norises laiks un vieta:

Š.g. 21.augustā no plkst. 9:30 līdz 14:00 Islande Hotel telpās Rīgā, Ķīpsalas ielā 20.

Semināra darba kārtība:

9:00 – 9:30 Reģistrācija, rīta kafija

9:30 – 11:30 Semināra norise

11:30 – 12:00 Kafijas pauze

12:00 – 14:00 Semināra norise

Dalības maksa:

1 dalībniekam – 80 EUR plus PVN

iFinanses.lv abonentiem (1 dalībniekam) – 65 EUR plus PVN.