gramatvedibas_pakalpojumi2

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi jeb grāmatvedības ārpakalpojumi ir viens no mūsu pamata pakalpojumu veidiem,  kuros ietilpst gan ikdienas grāmatvedības pakalpojumi, gan arī kompleksi komercdarbības atbalsta pakalpojumi, kas ietver arī saistītos juridiskos pakalpojumus, nodokļu plānošanas un citus pakalpojumus. Mūsu darbinieki ir specializējušies grāmatvedības, nodokļu, kā arī juridiskajos jautājumos, šāda kompleksa pieeja nodrošina mūsu grāmatvedības klientiem ne vien ikdienas grāmatvedības pakalpojumus, bet arī kvalificētus nodokļu un juridiskos pakalpojumus.

Mūsu ikdienas grāmatvedības pakalpojumi ir šādi:

 • Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošana saskaņā ar LR likumdošanas aktu prasībām
 • Algu grāmatvedība
 • Nodokļu grāmatvedība, nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēm
 • Galvenā grāmatveža pakalpojumi
 • Pārstāvēšana VID un citās valsts institūcijās
 • PVN deklarāciju sagatavošana un iesniegšana
 • Gada pārskatu sastādīšana
 • Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai
 • Ikgadējās nodokļu deklarācijas
 • Pārskatu un atskaišu sagatavošana dalībniekiem vai akcionāriem.

Detalizētāka informācija par grāmatvedības pakalpojumiem atkarībā no klienta veida ir atrodama zemāk.

Grāmatvedības pakalpojumi juridiskajām personām

Grāmatvedības pakalpojumi fiziskajām personām

Grāmatvedības pakalpojumi ārvalstu komercsabiedrību filiālēm un pastāvīgajām pārstāvniecībām

Grāmatvedības pakalpojumi mikrouzņēmumiem

Latvijas nodokļu un grāmatvedības vispārējo prasību pārskats ir atrodams šeit.

Ko Jūs iegūsiet, izmantojot mūsu grāmatvedības pakalpojumus?

 • Izmaksu ekonomiju, jo nav jāmaksā nodokļi par grāmatveža algu, kā arī nav jānodrošina grāmatveža darba vieta ar biroja tehniku un licenzētām grāmatvedības datorprogrammām, kā arī grāmatveža apmācība
 • Garantētu grāmatvedības apkalpošanu – grāmatvedības pakalpojumi tiek nodrošināti nepārtraukti, to neietekmē grāmatvežu maiņa,  atvaļinājumi vai cita prombūtne
 • Pieredzi – mūsu grāmatvedības speciālisti strādā ar dažādu nozaru uzņēmumiem, kā arī grāmatvedības pakalpojumi tiek sniegti ciešā sadarbībā ar sertificētiem nodokļu speciālistiem
 • Drošību – mūsu grāmatvedības pakalpojumu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta

Grāmatvedības pakalpojumu pārrobežu nodrošinājums

Mēs sadarbojamies ar īpaši izraudzītiem grāmatvedības un nodokļu pakalpojumu sniedzējiem Igaunijā un Lietuvā, tādā veidā nodrošinot “vienas pieturas aģentūru” Baltijas valstīs. Nepieciešamības gadījumā, sadarbībā ar neatkarīgo grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju asociāciju, mēs varam nodrošināt augstas kvalitātes grāmatvedības pakalpojumus lielākajā daļā pasaules valstu.

Atšķirībā no uzņēmumiem, kuri darbojas integrētos tīklos zem vienota zīmola, mūsu priekšrocība ir tā, ka mēs neesam saistīti ar kādu noteiktu uzņēmumu konkrētajā valstī, bet varam izvēlēties sadarboties ar piemērotāko uzņēmumu klienta vajadzībām.

Grāmatvedības pakalpojumu cenas

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek noteiktas katram klientam individuāli, tās ir atkarīgas no uzņēmuma darbības sfēras, darījumu skaita un darījumu sarežģītības pakāpes, izejošo un ienākošo dokumentu skaita u.c. faktoriem. Jāatzīmē, ka grāmatvedības klientiem nodokļu konsultācijas, kuras attiecas uz uzņēmuma pamatdarbību tiek sniegtas pakalpojuma ietvaros, bez papildus maksas.