Transfertcenu dokumentācijas saturs un iepriekšēja vienošanās

2018. gada 18. decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 802  “Transfertcenu dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam”. Minisrtu kabineta noteikumi risina šādus jautājumus: globālās dokumentācijas un vietējās dokumentācijas saturu vienkāršotas dokumentācijas saturs zemas pievienotās vērtības pakalpojumu gadījumā iepriekšēja vienošanās [...]

By |2022-05-17T11:33:43+00:00pirmdien, jūnijs 3, 2019|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiTransfertcenu dokumentācijas saturs un iepriekšēja vienošanās

Transfertcenu normu izmaiņas 2018. gadā

Artūrs Breicis. Žurnāls “Bilance”                                                         Ministru kabinets  24. aprīlī  atbalstīja grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, saskaņā ar kuriem tiks ieviestas izmaiņas transfertcenu dokumentācijas sagatavošanā darījumos ar saistītajām [...]

By |2022-05-17T11:41:55+00:00piektdien, augusts 10, 2018|Transfer pricing, Ziņas|Komentāri ir izslēgtiTransfertcenu normu izmaiņas 2018. gadā

Transfertcenu metodes 2018. gadā, jeb veca dziesma jaunās skaņās

Ievads Līdz ar jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pieņemšanu, 2017. gada 14. novembrī  tika pieņemti arī MK noteikumi Nr. 677  “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”, kas definē transfertcenu metodes un apraksta to piemērošanas kārtību. Šobrīd izstrādes stadijā joprojām atrodas likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumi, kas regulēs izmaiņas transfertcenu dokumentācijas prasībās. Tomēr [...]

By |2022-05-17T11:47:08+00:00ceturtdien, marts 29, 2018|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiTransfertcenu metodes 2018. gadā, jeb veca dziesma jaunās skaņās

Paredzamās transfertcenu dokumentācijas prasības 2018. gadā

Piezīme. Šis raksts tika publicēts žurnālā "Bilance" 2017. gadā un tajā ir aprakstīta grozījumu likumā projekta sāktonējā redakcija. Aktuālo grozījumu projekta redakciju lūdzu skatīt šajā saitē http://transfertcenas.lv/transfertcenu-normu-izmainas-2018-gada/ vai noskatoties piedāvāto videosemināru.  Paredzamās transfertcenu dokumentācijas prasības 2018. gadā Pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas ir sagatavoti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", ar kuriem plānots ieviest būtiskas izmaiņas transfertcenu [...]

By |2021-04-24T17:27:55+00:00trešdien, decembris 13, 2017|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiParedzamās transfertcenu dokumentācijas prasības 2018. gadā

Pakalpojumi grupas iekšienē – kā noteikt uzcenojumu?

Ievads Starp uzņēmumu grupas locekļiem parasti tiek sniegti dažādi pakalpojumi. Pakalpojumu sniegšanu un to apjomu nosaka katras grupas iekšēja politika. Tie var būt gan vadības pakalpojumi,  gan arī vienkāršāki pakalpojumi kā, piemēram, rēķina apmaksa saistītā uzņēmuma vietā. Uz šiem pakalpojumiem attiecas darījumu tirgus vērtības noteikšanas normas (transfertcenas). Tas nozīmē, ka, nosakot to vērtību, ir [...]

By |2022-06-03T08:33:31+00:00ceturtdien, augusts 3, 2017|Uncategorized @lv, Ziņas|Komentāri ir izslēgtiPakalpojumi grupas iekšienē – kā noteikt uzcenojumu?

Komerclikuma grozījumi: darījumi ar saistītajām personām

2017. gada 15. jūnijā tika pieņemti grozījumi Komerclikumā, kuri cita starpā paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz darījumiem ar saistītajām personām. Grozījumi stājās spēkā 2017. gada 13. jūlijā. Līdz šim saistītās personās un līgumu starp tām noslēgšanas kārtību regulēja Komercliukuma XI sadaļas "Kapitālsabiedrība" 1.1. nodaļa"Ierobežojumi darījuma slēgšanai ar sabiedrības dibinātāju, dalībnieku, valdes vai padomes locekli [...]

By |2022-05-17T11:58:16+00:00pirmdien, jūlijs 24, 2017|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiKomerclikuma grozījumi: darījumi ar saistītajām personām

Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata iesniegšana – country-by-country reporting

2017. gada 8. jūnijā tika pieņemti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" 15. panta devītajā daļā, saskaņā ar kuriem nodokļu maksātājam — starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošai vienībai — ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti. Nosacījumus, kuriem iestājoties ir sniedzams pārskats, pārskata struktūru un saturu, pārskatā lietoto [...]

By |2022-05-17T12:00:57+00:00sestdien, jūlijs 1, 2017|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiStarptautiskas uzņēmumu grupas pārskata iesniegšana – country-by-country reporting
Go to Top