Transfertcenu ietekme uz gada pārskatu

Transfertcenu noteikšana attiecas uz preču pārdošanu, pakalpojumu sniegšanu vai aktīvu (t.sk. nemateriālo) pārcelšanas cenu noteikšanu starp dažādiem vienas grupas uzņēmumiem, parasti dažādās valstīs. Lai arī galvenokārt transfertcenas tiek piemērotas darījumos ar ārvalstu uzņēmumiem, tomēr arī darījumiem starp Latvijas saistītajiem uzņēmumiem ir jāatbilst tirgus cenas principam. Tiek uzskatīts, ka peļņas pārnese ir izplatīta prakse, ko [...]

By |2023-06-05T07:28:22+00:00pirmdien, jūnijs 5, 2023|Uncategorized @lv|Komentāri ir izslēgtiTransfertcenu ietekme uz gada pārskatu

Pakalpojumi grupas iekšienē – kā noteikt uzcenojumu?

Ievads Starp uzņēmumu grupas locekļiem parasti tiek sniegti dažādi pakalpojumi. Pakalpojumu sniegšanu un to apjomu nosaka katras grupas iekšēja politika. Tie var būt gan vadības pakalpojumi,  gan arī vienkāršāki pakalpojumi kā, piemēram, rēķina apmaksa saistītā uzņēmuma vietā. Uz šiem pakalpojumiem attiecas darījumu tirgus vērtības noteikšanas normas (transfertcenas). Tas nozīmē, ka, nosakot to vērtību, ir [...]

By |2022-06-03T08:33:31+00:00ceturtdien, augusts 3, 2017|Uncategorized @lv, Ziņas|Komentāri ir izslēgtiPakalpojumi grupas iekšienē – kā noteikt uzcenojumu?

Seminārs 2014.gada 17.septembrī. Darījumu tirgus vērtības noteikšana UIN un PVN vajadzībām (transfertcenas)

Kopš likuma Par nodokļiem un nodevām grozījumiem, saskaņā ar kuriem nodokļu maksātājiem, kuru apgrozījums pārsniedz 1 430 000 EUR un darījums ar saistītu uzņēmumu ir vērtībā virs 14 300 EUR, ir jāsagatavo transfertcenu dokumentācijas atbilstoši likuma prasībām, ir pagājis pusotrs gads. Prakse rāda, ka transfertcenu dokumentācijas sagatavošana nav vienīgi formalitāte, kā arī to, ka arī pārējiem uzņēmumiem [...]

By |2021-04-24T17:28:13+00:00trešdien, septembris 10, 2014|Uncategorized @lv|Komentāri ir izslēgtiSeminārs 2014.gada 17.septembrī. Darījumu tirgus vērtības noteikšana UIN un PVN vajadzībām (transfertcenas)

Latvijas transfertcenu dokumentācijas prasības

2013. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”,  kuri cita starpā papildina likumu ar 15.2 pantu “Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītajām personām”, kas pamatā nosaka minimālās prasības nodokļu maksātājiem dokumentējot darījumus ar saistītām personām. Šie grozījumi ir vērtējami kā pozitīvs solis darījumu starp saistītajām personām dokumentēšanas [...]

By |2022-05-17T12:23:24+00:00trešdien, septembris 10, 2014|Uncategorized @lv|Komentāri ir izslēgtiLatvijas transfertcenu dokumentācijas prasības
Go to Top