Kam jāpierāda darījumu tirgus vērtība?

Vadot seminārus uzņēmumiem par transfertcenām jeb darījumu tirgus vērtības noteikšanu, katru reizi sastopos ar vienu un to pašu jautājumu, kuru uzdod apmeklētāji: Vai mūsu situācijā ir jāpierāda darījumu tirgus vērtība? Bieži uzņēmumiem, kuri uzskata, ka uz viņiem attiecas transfertcenu risks, šī riska nav, un otrādi. Ņemot vērā, ka aizvien pastāv neskaidrības par šo pamatjautājumu, [...]