Zemāk ir atrodams transfertcenu likumdošanas materiālu apkopojums, kuru atvērt ir iespējams uzspiežot uz saites.

Latvijas transfertcenu likumdošana

Eiropas Savienības un ESAO vadlīnijas