Uzņēmuma iekšējās dokumentu plūsmas var optimizēt, lietojot vienotas dokumentu formas.

Piedāvājam lejuplādei biežāk lietojamās veidlapas:

Nr.

Dokumenta veids

 Fails.xlsx

Latviski-Angliski

1.  Darba pieteikums  Darba_Pieteikums_-_Job_Application
2.  Nolīgšanas rīkojums  Noligsanas_Rikojums_-_Hire_Order
3.  Iesniegums atvaļinājumam  Iesniegums_Atvalinajumam_-_Vacation_Request
4.  Atvaļinājuma rīkojums  Atvalinajuma_Rikojums_-_Vacation_Order
5.  Komandējuma rīkojums  Komandejuma_Rikojums_-_Business_Travel_Order
6.  Komandējuma atskaite  Komandejuma_Atskaite_-_Business_Travel_Report
7.  Reprezentācijas akts  Reprezentacijas_Akts_-_Representation_Report
8.  Atbrīvošanas iesniegums  Atbrivosanas_Iesniegums_-_Dismiss_Application
9.  Atbrīvošanas rīkojums  Atlaisanas_Rikojums_-_Redundancy_Deed
10.  Vienošanās par attiecību izbeigšanu (tikai latviski)  Vienosanas_Par_Attiecibu_Izbeigsanu_-_Dismiss_Agreement