/Ziņas

Seminārs latviešu un krievu valodā: Darījumu tirgus vērtības noteikšana uzņēmumu ienākuma nodokļa un PVN vajadzībām (transfertcenas)

11.06.2015 (latviešu val.) un 02.07.2015 (krievu val.)

By | Trešdiena, maijs 20, 2015|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiSeminārs latviešu un krievu valodā: Darījumu tirgus vērtības noteikšana uzņēmumu ienākuma nodokļa un PVN vajadzībām (transfertcenas)

Darījumi ar kooperatīvajām sabiedrībām, kurām piešķirts atbilstības statuss, – vai jāpiemēro transferta cenu normas?

Likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli ir paredzēts speciāls nodokļu režīms kooperatīviem, kuriem ir piešķirts atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības statuss.

By | Trešdiena, maijs 13, 2015|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiDarījumi ar kooperatīvajām sabiedrībām, kurām piešķirts atbilstības statuss, – vai jāpiemēro transferta cenu normas?

Valsts ieņēmumu dienesta uzziņa

Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis SIA "B" 2014.gada 17.septembra iesniegumu "Uzziņa par maksājumiem personām, kuras izveidotas zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās" (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu.

By | Ceturtdiena, aprīlis 16, 2015|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiValsts ieņēmumu dienesta uzziņa

Kā pamatot vadības pakalpojumu tirgus vērtību?

Uzņēmumu grupas locekļu starpā nereti tiek sniegti vadības jeb tā sauktie grupas iekšējie pakalpojumi. Dažkārt tie tiek vērtēti kā instruments peļņas pārnešanai uzņēmumu starpā un nodokļu nastas samazināšanai.

By | Trešdiena, aprīlis 8, 2015|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiKā pamatot vadības pakalpojumu tirgus vērtību?

Kā noteikt aizdevuma procentu likmi UIN vajadzībām?

Kā saprotu – ja uzņēmums aizdod naudu īpašniekam, tad tas ir uzskatāms par ilgtermiņa aizdevumu un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšanas vajadzībām ir jāpiemēro vidējā svērtā ilgtermiņa kredītu procentu likme. Kur meklēt iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējās svērtās ilgtermiņa kredītu procentu likmes?

By | Trešdiena, aprīlis 8, 2015|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiKā noteikt aizdevuma procentu likmi UIN vajadzībām?

Kam jāpierāda darījumu tirgus vērtība?

Kam jāpierāda tirgus vērtība? Vadot seminārus uzņēmumiem par transfertcenām jeb darījumu tirgus vērtības noteikšanu, katru reizi sastopos ar vienu un to pašu jautājumu, kuru uzdod apmeklētāji: Vai mūsu situācijā ir jāpierāda darījumu tirgus vērtība? Bieži uzņēmumiem, kuri uzskata, ka uz viņiem attiecas transfertcenu risks, šī riska nav, un otrādi. Ņemot vērā, ka aizvien pastāv [...]

By | Otrdiena, marts 31, 2015|Q&A, Ziņas|Komentāri ir izslēgtiKam jāpierāda darījumu tirgus vērtība?

Darījumi ar zemu nodokļu vai beznodokļu valstu (ārzonu) uzņēmumiem

Veicot komercdarbību starptautiskajā arēnā, Latvijas uzņēmumi vai fiziskās personas nereti veic darījumus ar uzņēmumiem, kuri atrodas zemu vai beznodokļu (ārzonu) valstīs.

By | Trešdiena, marts 18, 2015|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiDarījumi ar zemu nodokļu vai beznodokļu valstu (ārzonu) uzņēmumiem

Transfertcenu sistēmas izveidošana saistīto uzņēmumu grupā. 2.daļa

Raksta 1.daļā apskatījām transfertcenu sistēmas veidošanas procesu, dažus no komercdarbības modeļu veidiem un to raksturojumu.

By | Pirmdiena, marts 16, 2015|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiTransfertcenu sistēmas izveidošana saistīto uzņēmumu grupā. 2.daļa

Kas ir salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīze?

Grozījumi likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.2 panta 2. daļas 9. punktā nosaka, ka nodokļu maksātājam atkarībā no izvēlētās metodes ir jāveic salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīzi vai nesaistītu komersantu salīdzināma darījuma cenas (vērtības) un piemērota atbilstoša darījuma cenas (vērtības) analīzi. Šī norma izraisa jautājumu – kas ir salīdzināmo datu analīze un kā to [...]

By | Ceturtdiena, marts 12, 2015|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiKas ir salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīze?

Transfertcenu sistēmas izveidošana saistīto uzņēmumu grupā

2013. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, saskaņā ar kuriem, saistītiem uzņēmumiem, kuri savā starpā veic darījumus, ir jāsagatavo transfertcenu dokumentācija, ja tiek pārsniegti divi kritēriji, t.i., uzņēmuma apgrozījums pārsniedz 1 430 000 euro un darījuma vērtība – 14 300 euro. Likums regulē dokumentācijas sastāvdaļas un informāciju, kas tajās būtu jānorāda, tomēr attiecībā [...]

By | Pirmdiena, novembris 24, 2014|Ziņas|Komentāri ir izslēgtiTransfertcenu sistēmas izveidošana saistīto uzņēmumu grupā