Par transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu

Latvijas transfertcenu dokumentācijas prasības

Transfertcenu sistēmas izveidošana saistīto uzņēmumu grupā. 1.daļa

Transfertcenu sistēmas izveidošana saistīto uzņēmumu grupā. 2.daļa

Kad jāsagatavo transfertcenu dokumentācija – darījuma summas kritērijs?

Transfertcenu audita un tiesu prakses tendences

Kas ir salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīze?

Kā vadīt transfertcenu risku?

Kas ir BEPS?

BEPS jeb kas sagaida nodokļu plānošanu nākotnē?

Kam jāpierāda darījumu tirgus vērtība?

Vai jāpamato tirgus cena darījumos ar fiziskām personām?

Vai filiāle ir saistītais uzņēmums?

Ir vai nav saistītie uzņēmumi? (Esoša uzņēmuma dalībniekiem, dibinot jaunu uzņēmumu)

Darījumi ar zemu nodokļu vai beznodokļu valstu (ārzonu) uzņēmumiem

Vai valdes loceklis ir uzskatāms par ar uzņēmumu saistīto personu?

Kā darījumā ar uzņēmuma īpašnieku jāpiemēro tirgus cenu?

Vadības pakalpojumu transfertcenu jautājumu noteikšana

Kā pamatot vadības pakalpojumu tirgus vērtību?

Kā pamatot krājumu tirgus cenu?

Preču zīmes novērtēšanas metodes

Kā noteikt aizdevuma procentu likmi UIN vajadzībām?